Moto avantura MAT 2015

Utrinke iz Moto avanture 2015 si lahko ogledate tudi na Vilijevi strani:

http://www.mojalbum.com/vilitolmin/moto-avantura-2015