Dolina sočeDne 31.8. 2006 se je skupina devetih motoristov pretežno iz Volč, zbrala z idejo ustanoviti Moto klub. Ti so na ustanovnem zboru tudi soglasno sprejeli in izvolili upravni odbor z Mulič Alešem na čelu. Glavni cilj ustanovnega zbora je bil zbirati Posoške in ostale neorganizirane motoriste v eno celoto, ki se bo družila na raznih srečanjih, izletih, da bo skrbela za varnost in preventivo v cestnem prometu, poučevala mlade voznike motoriste o nevarnosti in pasteh na cesti, ter nenazadnje medsebojna pomoč med motoristi.

Sprejeli so naslednji ukrep: Ustanovi se motoristični klub z imenom MOTO KLUB SOČASprejeli so naslednji ukrep: Ustanovi se motoristični klub z imenom MOTO KLUB SOČA, katerega člani so motoristi in ljubitelji motornih koles, kot tudi koles s pomožnim motorjem. Po registraciji kluba se je izvedla prva organizirana skupinska vožnja s startom in ciljem izpred okrepčevalnice Pri Skali. Trasa vožnje je potekala po dolini Soče, Brda, po Italijanski strani do mejnega prehoda Robič in vrnitev na izhodišče, kjer je bila pogostitev. Pri tej prvi skupinski vožnji je sodelovalo preko 60 motoristov. Velika večina se jih je še isti dan včlanilo v Moto klub Soča.

 

Upravni odbor je deloval z še večjo vnemo, tako je prepoznavnost in članstvo pridno naraščalo. Do sedaj je bilo v Moto klub vpisanih okrog 170 članov. Trenutno je aktivnih 138 članov.

Moto klub vzorno sodeluje na vseh preventivnih akcijah, ki so organizirane vsako leto v smislu večje varnosti v sodelovanju z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijo.

Udeležujemo se humanitarnih akcij, kot so krvodajalstvo, zbiranje sredstev za razne donacije, sodelovanje na raznih ekoloških akcijah in še bi lahko naštevali. Da pa ne pozabimo na družabnost, smo si sestavili plan aktivnosti, ki vključuje od otvoritvene skupinske vožnje z blagoslovom, raznih izletov, ogledov znamenitosti, piknikov, druženja z sorodnimi klubi na moto zborih tako, da je za vsakogar nekaj.